Zadzwoń Napisz do nas Szukaj
Facebook

OFERTA DLA OSÓB Z UKRAINY

OFERTA DLA OSÓB Z UKRAINY

OFERTA DLA OSÓB Z UKRAINY - SĄSIEDZKA OFERTA


 Adresatem "SĄSIEDZKIEJ OFERTY" - oferty dla osób z Ukrainy jest osoba fizyczna – cudzoziemiec, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który:

 • jest obywatelem Ukrainy, który opuścił to terytorium lub nie może wrócić na terytoriom Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi, albo
 • nie posiada obywatelstwa ukraińskiego, lecz zamieszkuje terytorium Ukrainy i je opuścił lub nie może na nie wrócić w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi. 

Oferta dotyczy tylko ww. cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę po 23 lutego 2022 r.

Okres trwania Oferty od: 28.03.2022 r. do 31.03.2023 r.

Szczegóły oferty:

 1. Otwarty rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) w placówce Banku, zostaje zwolniony z opłat za:
  • prowadzenie rachunku,
  • polecenie przelewu złożone w formie papierowej na rachunki prowadzone w Banku lub w innych bankach,
  • polecenie przelewu złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej na rachunki
  • prowadzone w Banku lub w innych bankach;
 2. Karta debetowa Visa zbliżeniowa w placówce Banku, zostaje zwolniona z opłat za:
  • obsługę karty płatniczej
  • wydanie karty płatniczej,
  • wypłatę gotówki w bankomatach i kasach banków w kraju i za granicą,
  • wypłatę gotówki w ramach usługi cash back,
  • wydanie nowego nr PIN i zmianę PIN w bankomatach,
  • sprawdzenie salda rachunku w bankomatach,
  • sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych,
  • wydanie duplikatu karty (w przypadku zniszczenia/uszkodzenia karty).

Za pozostałe czynności, niewymienione powyżej, Bank pobiera opłaty zgodnie z obowiązującą taryfą.
Skorzystać z oferty można tylko raz, tj. można założyć jeden rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) oraz zawnioskować o jedną kartę debetową Visa zbliżeniowa w okresie 
obowiązywania Oferty. Po zakończeniu obowiązywania Oferty, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą taryfą.

Regulamin dostępny na dole strony.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!

przejdź do kontaktu