Zadzwoń Napisz do nas Szukaj
Facebook

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Przeznaczenie

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, spłata kredytów w innych bankach.

Warunki udzielenia kredytu

  • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
  • posiadanie zdolności kredytowej
  • zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny
  • ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu.

Okres kredytowania

Kredyt inwestycyjny udzielany jest na okres do 15 lat.

Kwota kredytu

Maksymalna wysokość kredytu wyznaczana w oparciu o:

  • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy
  • ocenę zdolności kredytowej
  • proponowane zabezpieczenie
  • celowość/efektywność przedsięwzięcia
  • poziom ryzyka kredytowego.

Oprocentowanie

Kredyt inwestycyjny oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej i wynosi WIBOR3M + marża Banku.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!

przejdź do kontaktu