Zadzwoń Napisz do nas Szukaj
Facebook

Życie Komfort

Życie Komfort

Życie Komfort jest produktem uniwersalnym, który zabezpiecza Kredytobiorcę na wypadek niepożądanych zdarzeń takich jak ciężka choroba, wypadek, śmierć bliskiej osoby. Produkt ten może służyć zabezpieczeniu spłaty różnego rodzaju umów zadłużeniowych. Życie Komfort jest także produktem dedykowanym Klientom Banku, którzy nie posiadają umów kredytowych, ale mimo tego chcą zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych.

Rodzaje umów zadłużeniowych jakie może zabezpieczać Życie Komfort:

Kredyt konsumencki, hipoteczny, limit w rachunku, zadłużenie na karcie kredytowej, a także wszelkiego rodzaju kredyty i pożyczki bez względu na sposób spłaty zadłużenia, umowy leasingu.

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Życie Komfort jest skierowane do Klientów Indywidualnych, Przedsiębiorców, Rolników. Jest to przede wszystkim produkt uniwersalny, który nie musi być powiązany z jakąkolwiek umową zadłużeniową. Sam fakt bycia Klientem Banku uprawnia do zawarcia umowy ubezpieczenia. Klient Banku nabywając Życie Komfort zabezpiecza swoje życie lub życie i zdrowie, a także zabezpiecza finansowo swoich najbliższych.

Korzyści dla Ciebie

Wybierając Życie Komfort nie musisz martwić się o finanse rodziny, w krytycznych sytuacjach w Twoim życiu. Życie Komfort daje możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia odpowiadającemu Twoim potrzebom. Ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie zarówno niewielkich kredytów konsumenckich jak i długoletnich kredytów hipotecznych. Oferujemy przyjazny i nieskomplikowany proces zawierania umowy ubezpieczenia. W przypadku śmierci Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel może wypłacić świadczenie w wysokości aktualnego zobowiązania na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego (czyli spłaci zaciągnięty kredyt).

Kwota uzyskana z ubezpieczenia może przewyższać Twoje zadłużenie w Banku – w przypadku Twojej śmierci ubezpieczenie zapewni nie tylko spłatę kredytu, ale będzie wsparciem dla Twoich najbliższych.

Życie Komfort obejmuje następujące zdarzenia:

  • Śmierć Ubezpieczonego
  • Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby
  • Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
  • Inne

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!

przejdź do kontaktu