Zadzwoń Napisz do nas Szukaj
Facebook

Karta prepaid

Karta przedpłacona Mastercard to międzynarodowa karta płatnicza, za pomocą której można dokonywać w kraju i za granicą:

 • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty (w tym transakcje Internetowe)
 • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie/rewersie karty

Cechy produktu:
Kartą można dokonywać operacji:

 • płatności bezgotówkowych:
  • w punktach handlowo-usługowych 
  • przy zakupach telefonicznych lub korespondencyjnych (operacje na odległość tzw. operacje typu mail order/telephone order – MOTO)
  • przy zakupach dokonanych przez Internet (operacje na odległość)
  • możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
 • wypłaty gotówki w bankomatach sieci: SGB, BPS oraz w bankomatach obcych banków
 • wypłaty gotówki w kasach SGB-Banku S.A. i Banków Spółdzielczych SGB oraz w kasach obcych przy wykorzystaniu Terminali płatniczych
  Uwaga: przy dokonywaniu wypłaty gotówki w kasach obcych i za granicą pobierana jest prowizja określona procentowo od kwoty wypłaty

Karta przedpłacona Mastercard funkcjonuje po dokonaniu wpłaty/przelewu na Rachunek karty. Operacje mogą być dokonywane ww. kartą do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty (każda karta funkcjonuje w oparciu o odrębny Rachunek karty). Konto, do którego wydano kartę obciążane jest łączną kwotą transakcji i prowizji w dniu wpływu operacji do Banku
Karta wydawana jest dla osób fizycznych. Uwaga: Posiadaczem karty może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat. Posiadacz karty może nabyć kartę dla siebie lub w celu przekazania innej osobie, która będzie Użytkownikiem karty. Karta może być zastrzeżona przez: Bank, Posiadacza Rachunku lub Użytkownika karty. zastrzeżenie dokonane jest do końca terminu ważności karty. Zastrzeżenie karty nie może być odwołane wydanie nowej karty może nastąpić wyłącznie na wniosek Posiadacza/Użytkownika karty

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!

przejdź do kontaktu