Zadzwoń Napisz do nas Szukaj
Facebook

Karta przedpłacona (prepaid)

Karta przedpłacona (prepaid)

Karta przedpłacona (prepaid) Mastercard to międzynarodowa karta płatnicza, za pomocą której można dokonywać w kraju i za granicą:

płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty (w tym transakcje Internetowe)
wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie/rewersie karty

Cechy produktu:
Kartą można dokonywać operacji

 • płatności bezgotówkowych:
  • w punktach handlowo-usługowych
  • przy zakupach telefonicznych lub korespondencyjnych (operacje na odległość tzw. operacje typu mail order/telephone order – MOTO)
  • przy zakupach dokonanych przez Internet (operacje na odległość)
  • możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
 • wypłaty gotówki w bankomatach sieci: SGB, BPS oraz w bankomatach obcych banków
 • wypłaty gotówki w kasach SGB-Banku S.A. i Banków Spółdzielczych SGB oraz w kasach obcych przy wykorzystaniu terminali płatniczych
  Uwaga: przy dokonywaniu wypłaty gotówki w kasach obcych i za granicą pobierana jest prowizja określona procentowo od kwoty wypłaty

 • Karta przedpłacona Mastercard funkcjonuje po dokonaniu wpłaty/przelewu na Rachunek karty. Operacje mogą być dokonywane ww. kartą do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty (każda karta funkcjonuje w oparciu o odrębny Rachunek karty). Konto, do którego wydano kartę obciążane jest łączną kwotą transakcji i prowizji w dniu wpływu operacji do Banku. Karta wydawana jest dla osób fizycznych.


Uwaga: Posiadaczem karty może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat.


Posiadacz karty może nabyć kartę dla siebie lub w celu przekazania innej osobie, która będzie Użytkownikiem karty. Karta może być zastrzeżona przez: Bank, Posiadacza Rachunku lub Użytkownika karty. Zastrzeżenie dokonane jest do końca terminu ważności karty. Zastrzeżenie karty nie może być odwołane. Wydanie nowej karty może nastąpić wyłącznie na wniosek Posiadacza/Użytkownika karty karty.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!

przejdź do kontaktu